Handelsbetingelser


Ved køb af et værdibevis via multideal.dk accepterer du disse generelle betingelser: Det er samarbejdspartneren, og ikke multideal.dk, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som et værdibevis giver adgang til. Du skal være mindst 18 år for at købe værdibeviser på multideal.dk. Ved bestilling af værdibeviser på multideal.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Tjenesten udbydes af Multideal ApS (CVR: 36504897), Valmuevej 11, 8240 Risskov.

Bestilling

• Værdibeviser bestilles online via www.multideal.dk

• Ved bestilling angives navn, adresse, e-mailadresse og kontooplysninger

• Kort efter bestillingen modtages pr. e-mail et ordrenummer. Ordrenummeret skal bruges ved korrespondance med Multideal.dk.

• Betalingen sker, når vi har afsendt dit værdibevis. Vær opmærksom på, at dette i visse tilfælde kan opfattes som spam og dermed ryge i dit spamfilter. Tjek venligst dette, før du kontakter os.

• Salget af værdibeviset kommer først i stand, hvis og når det lykkes Multideal at registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert eller kortet har nået kreditgrænsen), kommer salget af værdibeviset heller ikke i stand

• Når købet er gennemført, vil værdibeviset blive sendt pr. e-mail til den e-mail-adresse, som du angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af værdibeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto.

• Værdibeviset indløses hos den relevante samarbejdspartner Priser Multideal fastsætter priser for ydelser i henhold til aftalen. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms. Betaling Du kan benytte Dankort, Visa, Paypal og Bankoverførelse.

Multideal forbeholder sig ret til at opkræve ekspeditions gebyr. Indløsning af værdibeviser Alle værdibeviser er forsynet med et unikt referencenummer. Samarbejdspartneren skal bruge dette referencenummer, når du indløser dit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt.Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Multideal sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner. Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet på beviset, og fremgår ligeledes inden du bestiller. Hvis ikke andet er angivet er beviset gyldigt i 1 år fra udstedelsen. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller tjenesteydelse som kun udbydes af partneren i en bestemt periode (for eksempel et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Får du ikke brugt dit værdibevis kan du henvende dig til vores support på info@multideal.dk eller tlf 41 68 81 83 og få beløbet (minus administrationsgebyr) sat ind på din personlige profil som kreditter. Du skal dog senest have henvendt dig 30 dage efter din kupon er udløbet. Efter 30 dage bortfalder muligheden for kreditering. For at dække administration af dette trækker vi et gebyr på 10% - dog minimum 20 kr - af kuponens værdi. Dine kreditter gælder 3 måneder fra disse er indsat på din profil. Fortrydelsesret Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret, fra den dag du modtager værdibeviset på e-mail. Du har dog ingen fortrydelsesret ved køb af værdibeviser til billetter til f.eks. arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a. Du skal inden fristens udløb informere os om at du vil fortryde dit køb. Det skal du gøre pr. e-mail til info@multideal.dk .dk. Du behøver ikke at oplyse om, hvorfor du fortryder købet. Såfremt du har gjort brug af fortrydelsesretten i tide, vil multideal.dk hurtigst muligt tilbagebetale det beløb, som du har betalt for værdibeviset. Vi tilbagefører beløbet til det kreditkort, som værdibeviset er blevet købt med.

Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter værdibeviset er blevet indløst hos Multidel samarbejdspartnere. Ansvarsbegrænsning og forbehold Multideal fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviset. Den vare eller tjenesteydelse, som dit værdibevis giver adgang til, leverer samarbejdspartnerne i eget navn og for egen regning, hvorfor Multideal ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varen eller tjenesteydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

Multideal har ingen forpligtelse til at udbetale nogen erstatning for det eventuelle tab, som du måtte lide som følge af (1) at værdibeviset ikke er blevet indløst af samarbejdspartneren, (2) at varen eller tjenesteydelsen ikke svarede til dine forventninger.

Multideal tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på www.Multideal.dk. Vi bestræber os på, at www.Multideal.dk er tilgængelig på alle tidspunkter, men kan ikke garantere, at sitet til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Multideal kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af Multideal.dk, såsom skader på dit computer-system eller tab af data. Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiden, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Vi fraskriver os ligeledes ansvaret for ethvert for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen, uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Multideal er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider eller lignende. Ansvaret for, at indholdet ikke strider mod nogen rettigheder eller lovregler, er således brugerens eller den pågældende tredjeparts.

Multideal forbeholder sig ret til at slette oplysninger, som er skrevet på det alment tilgængelige forum på hjemmesiden såvel som indlæg eller publikationer, som efter vores vurdering er stødende, upassende eller på anden måde overtræder de Generelle Vilkår eller gældende lovgivning. Behandling af personoplysninger Når du køber et værdibevis på Multideal.dk, registrerer vi de oplysninger, du afgiver om navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysninger du afgiver derudover i din brugerprofil, er frivillige.

Multideal er ansvarlig for indsamling og håndtering af data. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Multideal bruger cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og for at sikre en alsidig visning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

Ved fejl eller problemer Opstår der fejl eller problemer med værdibeviset eller indløsningen heraf vil Multideal hjælpe med at finde en løsning. Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på info@Multideal.dk eller tlf 42 688 183 Ændring af betingelser Multideal har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil altid fremgå på Multideal.dk. Lovvalg og tvister Køb via Multideal.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Multideal, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole.

Leveringsbetingelser


1. Levering

Vedrører dit værdibevis en vare, gælder samarbejdspartneres leveringsbetingelser. Er din levering forsinket eller fejlleveret, og skyldes det ikke Multideal, kan vi ikke stilles til ansvar, og du skal derfor rette henvendelse til GLS eller samarbejdspartneren. Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til Multideal eller samarbejdspartnerens kundeservice og høre, om vi kan hjælpe dig. Vi bestræber på at levere dine varer så hurtig som overhovedet muligt. Hvis du køber hos Multideal kan du regne med at med at din varer er ved din nærmeste pakkeshop inden for 2-7 dage.

1.1

Særligt vedr. indløsning af værdibeviser hos samarbejdspartnere Samarbejdspartneren kan være nødt til at begrænse adgangen til en given vare eller tjenesteydelse. Eksempelvis kan partneren øremærke en vis del af kapaciteten på et givent tidspunkt til Multideal, hvorfor du som Multidealkunde kan opleve, at partneren melder udsolgt trods tilsyneladende ledig kapacitet. Der tages forbehold for eventuelle udsolgte datoer. Ønsker du at indløse dit værdibevis på en bestemt dato, anbefaler vi derfor, at du indløser dit værdibevis hurtigst muligt eller reserverer den pågældende dato hos samarbejdspartneren. Alle værdibeviser er forsynet med en unik kode. Samarbejdspartneren skal bruge denne kode, når du indløser dit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt. Ved mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder Multideal sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.

2. Force Majeure

Hverken Multideal eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

3. Fragt

I fragtprisen for vores varer er der medregnet leverings og expeditionsgebyr, disse priser kan variere på bestemte varer.